Opłatek nauczycielki 2018

W ubiegłą niedzielę dyrekcja naszej szkoły miala zaszczyt uczestniczyć w Opłatku Nauczycielskim organizowanym tradycyjnie przez Zrzeszenie Nauczycielswa Polskiego Za Granicą w Londynie. Podczas spotkania w Polskim Ośrodku Społeczno-kulturalnym na Hammersmith zaprezentowana zostala monografia poświęcona historii ZNPZG,którego autorem jest prof.Jacek Golebiowski. To była także wspaniała okazja do wymiany uwag i doświadczeń z dyrektorami i nauczycielami zaprzyjaźnionych szkół.

Fot. Pamiątkowa fotografia z Panią Prezes ZNPZG Ireną Grocholewską, V-ce Prezes Janiną Bytniewską, prof.Jackiem Gołębiowskim.