NASZA MISJA

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Juliana Tuwima w Harlow jest szkołą sobotnią, uzupełniającą.

Naszą misją jest edukacja, integracja i pomoc potrzebujacym.

SZKOŁA ZAŁOŻONA Z POTRZEBY SERCA I PATRIOTYCZNEGO OBOWIĄZKU W 2012 ROKU

Edukacja

Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia. Celem i zadaniem Polskiej Szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Pragniemy utrzymać i  pogłębiać  świadomość narodową wśród polskich dzieci i młodzieży poprzez szerzenie wiedzy ogólnej o polskiej kulturze, tradycjach i języku polskim. Zatem naszym priorytetem jest uczenie naszych wychowanków poprawnej polszczyzny, historii, geografii i kultury Polski.

Pragniemy jednak nie tylko nauczać, ale także wychowywać młode pokolenie, które w przyszłości stanowić będzie polską elitę intelektualną. Chcemy by nasi uczniowie stali się prawdziwymi patriotami i Ambasadorami Polski na świecie, którzy jako nasi następcy będą kontynuować nasze starania o zachowanie polskości w sercach tych najmniejszych Polaków.

Integracja

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Juliana Tuwima w Harlow jest organizacją społeczną (not for profit), która nie tylko pełni funkcję szkoły, ale stanowi polskie centrum edukacyjne, które bierze aktywny udział w integracji polskiej społeczności z brytyjską. Nasze drzwi są szeroko otwarte dla wszyskich, którzy pragną poznać Polskę, Polaków i kulturę polską.Uczestniczymy w budowaniu relacji między Polakami a Brytyjczykami przez spotkania integracyjne, sesje otwarte i wydarzenia kulturalne, podczas których inne narodowości mogą poznać nas oraz naszą historię, tradycje i kulturę. Zajęcia językowe dla rodziców oraz dzieci zarówno z języka polskiego jak i angielskiego prowadzone są aby pokonać barierę językową, która utrudnia integrację, a konsultacje ze specjalistami (tj.prawnikiem, księgowym, tłumaczem) ucząc szacunku do tradycji i praw panujących w Wielkiej Brytanii pomagają nie tylko Polakom i odnaleźć się w nowym kraju jakim jest dla nas Anglia.

Pomoc

W naszej organizacji szczególną troską otaczamy dzieci i młodzież, które pochodzą z ubogich lub rozbitych rodzin. Zapewniamy pomoc finansową oraz wsparcie dydaktyczne i psychologiczne. Uczniowie z trudnościami w nauce a także wybitnie zdolni mogą liczyć na specjalną opiekę dydaktyczną.

WAŻNE!
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im.Juliana Tuwima w Harlow jest szkołą uzupełniającą, nieobowiązkową, a Państwa dziecko realizuje obowiązek szkolny w angielskiej placówce, gdzie otrzyma świadectwo promocyjne. Świadectwo z polskiej szkoły dla dyrektorów szkół w Polsce stanowi jednak bardzo ważną informację o realizacji uzupełniającego programu nauczania z języka polskiego, historii i geografii Polski. Świadczy o tym, że uczeń posiada umiejętności i wiedzę z przedmiotów, których nie ma w programie nauczania angielskiej placówki. Świadectwa z polonijnych ośrodków edukacyjnych są traktowane poważnie i są uznawane przez dyrektorów szkół w Polsce.

Ponad to nasi studenci przygotowywani są do egzaminów GCSE z języka polskiego, który uczniowie zdają w wieku 14-16 lat. Egzamin GCSE (General Certificate of Secondary Education). Uzyskanie tego certyfikatu zwiększy szansę na podjęcie nauki w collegu, a potem podjęcie studiów. Szkoła przygotowuje także do egzaminów A-level z języka polskiego, który uczniowie zdają w wieku 16-18 lat. Dyplom A-level pozwala podjąć studia na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach. Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty świadectwa szkolne, maturalne uzyskane za granicą są równorzędne świadectwu ukończenia polskiej szkoły w Polsce.

POLSKIE CENTRUM EDUKACYJNE LOKOMOTYWA

Przy Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im.Juliana Tuwima w Harlow działa Polskie Centrum Edukacyjne LOKOMOTYWA.

W ramach centrum organizowane są dla rodziców bezpłatne porady księgowe, psychologiczne, prawnicze i konsultacje z tłumaczem.Centrum pomaga także najuboższym dzieciom w pozyskaniu funduszy na czesne do polskiej szkoły, zakup podręczników i innych pomocy naukowych, zapewnia bezpłatną pomoc dydaktyczną. Więcej informacji o centrum uzyskać można pisząc na e-mail: sekretariat@mojaszkola.co.uk.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Pedagodzy pracujący w naszej placówce od wielu lat realizują się pracując z dziećmi w polskich i angielskich szkołach w Wielkiej Brytanii oraz w placówkach oświatowych w Polsce. Nauczanie to dla nich pasja, którą zarażają dzieci i młodzież od wielu lat. W nietuzinkowy sposób prowadzą zajęcia lekcyjne i dodatkowe tj. warsztaty plastyczne, redakcję szkolnej gazety, kluby językowe, chór szkolny i kółko teatralne. Zachęcają uczniów do udziału w konkursach szkolnych i polonijnych i z zaangażowaniem pomagają im się przygotować. Efektem ich pracy są wysokie stopnie dzieci, zdobyta przez nich wiedza, zajęte miejsca w konkursach i olimpiadach oraz wspaniały uśmiech dziecka.

WIERSZOWISKO 2017

II MIEJSCE (4-6 LAT, KATEGORIA INDYWIDUALNA) WIKTORIA JUREK

III MIEJSCE (4-6 LAT, KATEGORIA INDYWIDUALNA) FRANIO GRODECKI

III MIESCE (KATEGORIA ZESPOŁOWA) KLASA II (P.MARLENA KRASA)

KONKURS CZYTANIA ZNPZG 2017

III MIEJSCE (W SWOJEJ KATEGORII WIEKOWEJ) HUBERT PALICKI

WIERSZOWISKO PMS 2016

I MIEJSCE (4-6 LAT, KATEGORIA INDYWIDUALNA) FRANIO GRODECKI

 

KONKURS CZYTANIA ZNPZG 2016

II MIEJSCE (W SWOJEJ KATEGORII WIEKOWEJ) KLAUDIA MARKIEWICZ

 

KONKURS CZYTANIA ZNPZG 2015

II MIEJSCE (W SWOJEJ KATEGORII WIEKOWEJ) WIKTORIA SIEMIGNIOWSKA

II MIEJSCE (W SWOJEJ KATEGORII WIEKOWEJ) KLAUDIA MARKIEWICZ

 

KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA ŚWIĄTECZNA” POLISH VILLAGE BREAD 2015

ZUZIA BIAŁECKA I JAKUB BIAŁECKI

 

KONKURS RECYTATORSKI PMS LAXTON HALL 2014

II MIEJSCE LENA KRASA I WIKTORIA SIEMIGNIOWSKA

 

KONKURS PLASTYCZNY DZIENNIKA POLSKIEGO „PANI WIOSNA” 2014

II MIEJSCE LENA KRASA

III MIEJSCE OLIWIA SEILER

 

KONKURS CZYTANIA ZNPZG 2014

II MIEJSCE (W SWOJEJ KATEGORII WIEKOWEJ) WIKTORIA ZIELIŃSKA