Program nauczania

Nasza szkoła opiera się na projekcie Podstawy programowej dla uczniόw uczących się za granicą opracowanym przez ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej jak również nauczycieli pracujących w szkołach na obczyźnie (Warszawa 2010) oraz Programie nauczania języka polskiego poza granicami Polski opracowanym w Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie.

Zawiera:

 • treści dotyczące kształcenia językowego i kulturowego;
 • kompetencje językowe dla trzech poziomów umiejętności ( A- podstawowy, B- średnio zaawansowany, C- zaawansowany);
 • sprawności komunikowania się w języku polskim: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
 • teksty kultury, zestawy lektur.

Korzystamy również z następujących programów nauczania zgodnych z wyżej wymienioną podstawą programową:

Rok Polski – program edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów 5-9 lat uczących się za granicą:

 • 35 tematów (kart programowych);
 • 10 bloków problemowych;
 • trzy grupy zróżnicowane ze względu na wiek;
 • trzy poziomy umiejętności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie ( poziom A- najniższy, poziom C- najwyższy ).

Własna droga – program dla uczniów 10-13 lat uczących się za granicą:

 • zestaw kart programowych ( 101 z literatury, 55 z historii );
 • poziomy komunikowania się: pisanie, czytanie, mówienie, pisanie, słuchanie.

Moja polska kulturoteka –program nauczania języka polskiego dla uczniów w wieku powyżej 14 lat:

 • 9 kregów tematycznych;
 • 180 kart programowych;
 • trzy poziomy umiejętności językowych – podstawowy (A), średnio zaawansowany (B), zaawansowany (C), (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie).

Cztery pokolenia Polaków – program nauczania historii dla uczniów w wieku powyżej 14 lat:

 • 77 kart programowych

* Wakacyjne wędrówki po Polsce – program nauczania geografii w grupie wiekowej 10-13 lat:

 • 31 kart programowych

* Na mapie Polski– program nauczania geografii w grupie powyżej 14 roku życia:

 • 30 kart programowych

Szkoła przygotowuje do egzaminów GCSE z języka polskiego, który uczniowie zdają w wieku 14-16 lat. Egzamin GCSE (General Certificate  of Secondary Education) składa się z czterech części: egzaminu ustnego i trzech egzaminów pisemnych. Przygotowanie do egzaminu trwa zazwyczaj dwa lata. Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć na stronie internetowej AQA – instytucji przeprowadzającej te egzaminy www.aqa.org.uk

Uzyskanie tego certyfikatu zwiększy szansę  na podjęcie nauki w collegu, a potem podjęcie studiów.

Szkoła przygotowuje do egzaminów A-level z języka polskiego, który uczniowie zdają w wieku 16-18 lat. Egzamin  A-level (General Certificate of education advanced Level) składa się z dwóch części: egzaminu AS ( Advanced Subsidiory) i egzaminu A2 ( Advanced Level), które zwykle uczniowie zdają oddzielnie. Przygotowanie do egzaminu trwa zazwyczaj dwa lata. Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć na stronie internetowej AQA – instytucji przeprowadzającej te egzaminy www.aqa.org.uk

Dyplom A-level pozwala podjąć studia na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty świadectwa szkolne, maturalne uzyskane za granicą są równorzędne świadectwu ukończenia polskiej szkoły w Polsce.