ZAPISY

Wybierając Polską Szkołę Przedmiotów Ojczystych im.Juliana Tuwima w Harlow masz pewność, że swoje dziecko pozostawiasz w dobrych rękach.

KOSZT NAUKI

Kwota czesnego przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynajmu sal lekcyjnych oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

W kwotę opłaty czesnego wliczone są:

  • ponad 30 spotkań (kalendarz dostosowany jest do rytmu angielskiej szkoły, uwzględnia przerwy semestralne tzw. half-term) podczas, których prowadzone są zajęcia z języka polskiego, historii, geografii, religii prowadzone przez wykształconych, doświadczonych nauczycieli, którzy wykorzystując liczne pomoce naukowe, w tym multimedialne z pasją przekazują swoją wiedzę,
  • bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci,
  • pakiet materiałów dodatkowych i pomocy naukowych,
  • liczne zabawy organizowane dla dzieci (np. Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, Dzień Dziecka),
  • udział w konkursach szkolnych i polonijnych, opieka nad młodymi talentami w ramach zajęć pozalekcyjnych.

TABELA OPŁAT W ROKU SZKOLNYM 2017/18

I rata
(tzw.wpisowe)

II rata
(do 30.09.17)

III rata
(do 31.01.18)

SUMA

Jedno dziecko

£30

£90

£90

£210 (czesne) + 45 (podręcznik, podkoszulek szkolny, Mikołajki, materiały dodatkowe)

Dwoje dzieci

£60

£160

£160

£380 (czesne) + 90 (podręczniki, podkoszulki szkolne, Mikołajki, materiały dodatkowe)

Troje dzieci

£90

£210

£205

£505  (czesne ze zniżką  20%) + 135 (podręczniki, podkoszulki szkolne, Mikołajki, materiały dodatkowe)

UWAGA! PRZY ZAPISIE NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY I RATY £30 (TZW.WPISOWE,,OPŁATA ADMINISTRACYJNA) ORAZ OPŁATĘ ZA PODRĘCZNIKI, PODKOSZULKI SZKOLNE, MIKOŁAJKI, MATERIAŁY DODATKOWE £45 CZYLI ŁĄCZNIE £75 ZA 1 DZIECKO.

W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO NIE BĘDĄ POBIERANE INNE OPŁATY! WYCIECZKI SZKOLNE SĄ NIEOBOWIĄZKOWE I BĘDĄ ORGANIZOWANE PO UZGODNIENIU Z RADĄ RODZICÓW.

SUMA jest ceną za cały rok szkolny. Jest to przykładowa tabela opłat. Kwota czesnego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od liczby uczniów. Podane kwoty są obliczone dla 165 uczniów. Kwota czesnego przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynajmu sal lekcyjnych oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Obecnie prowadzimy nabór na rok szkolny 2017/18. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 4-16 lat. Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA, zawierający informacje o dziecku oraz dane kontaktowe rodziców oraz dokonać wpłaty £75 (I rata oraz opłata za podręczniki, Mikołąjki, podkoszulek,materiały dodatkowe).

Proszę pamiętać, że dziecko wpisane jest na listę uczniów kolejnego roku szkolnego po dokonaniu opłaty wpisowej. Sam formularz ucznia nie gwarantuje miejsca w naszej szkole. Często się zdarza, że rodzice zapisują dzieci dopiero we wrześniu lub w ciągu roku szkolnego. Oczywiście jest taka możliwość jeśli są wolne miejsca.